ING Bank Śląski jest jednym z największych banków pod względem placówek i największym bankiem w Polsce pod względem aktywów. Niejednokrotnie ING zachęcał do zakładania kont osobistych jak i oszczędnościowych kusząc różnymi promocjami czy premiami. Co zrobić aby zamknąć konto? Mamy dwie opcje:

  • osobiście udać się do placówki banku
  • korespondencyjnie złożyć wniosek o zamknięcie konta, ale nie jest to do końca takie proste gdyż zgodnie z regulaminem bank utrudnia cały proces:

W przypadku składania dyspozycji w odniesieniu do których Regulamin lub Komunikat przewiduje możliwość ich złożenia drogą korespondencyjną z kraju lub z zagranicy, własnoręczność podpisu osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji, musi być potwierdzona, z zastrzeżeniem dyspozycji w formie aktu notarialnego sporządzonego w kraju oraz przez notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych:

  1. w kraju przez notariusza;
  2.  za granicą przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych lub potwierdzona urzędowo lub notarialnie wraz z dołączoną apostille w rozumieniu konwencji.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że podpis złożony na wniosku musi być zgodny z wzorem podpisu, który posiada bank. Warto pamiętać też o tym, iż pomimo zamknięcia rachunku ING dalej będzie przetwarzać nasze dane w celach marketingowych. Aby temu zapobiec, należy wycofać wszystkie zgody marketingowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *